ebook Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych - Tomasz Siemiątkowski

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Prezentowana monografia poświęcona jest ważnemu zagadnieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych (w tym odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, biegłych rewidentów, promotorów spółki). Problematyka ta nie była jak dotąd przedmiotem szerszych analiz, dlatego też prezentowana publikacja jest cenną pozycją w tej dziedzinie.