ebook Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej [PRZEDSPRZEDAŻ] - Jan Barcz

Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Na 2020 rok, 70 lat po opublikowaniu Deklaracji Schumana, planowane jest rozpoczęcie dwuletniej, szeroko zakrojonej debaty polityczno-obywatelskiej nazywanej Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Na plany te nałożyła się pandemia koronawirusa, co spowodowało modyfikację priorytetów w działalności Unii Europejskiej, a zwłaszcza konieczność przeprowadzenia jej reformy ustrojowej. Książka wpisuje się w debatę nad reformą ustroju Unii Europejskiej, ponieważ ukazuje przeprowadzone oraz planowane reformy w kontekście ich ewolucji, powiązań międzyinstytucjonalnych oraz gry interesów państw członkowskich UE, a także sytuację Polski w UE. W opracowaniu przedstawiono zmiany w świetle wyzwań wynikających z zachowania spójności UE, zwłaszcza w odniesieniu do konsolidacji strefy euro i problemu praworządności w niektórych państwach członkowskich. Z tego punktu widzenia poddano analizie: zasadnicze reformy instytucjonalne, w tym w strefie euro, zmiany w relacjach między państwami członkowskimi a UE, w tym zwłaszcza procedury wystąpienia z Unii i nadzorowania przestrzegania praworządności, umocnienie efektywności i spójności UE w następstwie reform unijnego systemu prawnego, konsolidację ustrojowej strefy euro, która rzutuje na reformę całej UE. Adresaci: Publikacja zainteresuje zarówno studentów, jak i wykładowców. Przeznaczona jest również dla prawników stosujących prawo UE oraz politologów, ekonomistów i polityków. Ukazuje bowiem projekty reform ustroju Unii Europejskiej na tle ewolucji w dłuższej perspektywie. Autor od ponad dwudziestu lat zajmuje się tymi zagadnieniami. Książka jest podsumowaniem badań i szczegółowym „poradnikiem” dla dziennikarzy, urzędników, samorządowców, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy zaangażują się w dyskusje podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj