ebook Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz.  Wydanie 5 - Wojciech Radecki,Daria Danecka

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Wydanie 5

\n\nKsiążka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie, w którym przedstawiono rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce – z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania – oraz wskazano miejsce analizowanej ustawy w systemie prawnym. W drugiej części zamieszczono komentarze do konkretnych przepisów, gdzie omówiono m.in.: wyłączanie gruntów z produkcji, należności i opłaty roczne, zapobieganie degradacji i rekultywację gruntów. \n\n Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za stosowanie ustawy, podmiotów gospodarujących na gruntach rolnych i leśnych oraz organizacji ekologicznych. Zainteresuje również prawników praktyków, w tym: sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj