ebook Nullum crimen sine lege - Iwona Sepioło

Nullum crimen sine lege

Zawarte w publikacji rozdziały traktują regułę nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego materialnego i procesowego.

W publikacji omówiono wszystkie praktyczne aspekty zasady nullum crimen sine lege zarówno w prawie karnym materialny, karnym procesowym, jak i m.in. prawie konstytucyjnym,  a przede wszystkim zagadnienia takie jak:

  • konstytucyjne uwarunkowania zasady nullum crimen sine lege,
  • niejasny opis typu czynu a zasada nullum crimen sine lege,
  • przestępstwo urojone, a zasada nullum crimen sine lege,
  • dobro prawne w kontekście zasady nullum crimen sine lege,
  • zasada nullum crimen sine lege a orzekanie kary kryminalnej,
  • rola wykładni przepisów prawa karnego w ustalaniu treści znamion ustawowych przestępstw,
  • problem reprezentacji praw osoby podejrzanej a rola profesjonalnego pomocnika na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego,
  • zasada nullum crimen sine lege a pojęcie i rodzaje mediacji w sprawach karnej,
  • społeczne oddziaływanie warunkowego umorzenia postępowania karnego związane z badaniami własnymi efektywności tej instytucji,
  • problematyka potrzeby przeprowadzenia oględzin a postulat maksymalnej określoności przepisu.

Monografia jest wynikiem dyskusji podjętej w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, który odbył się w dniach 10–11 kwietnia 2013 r. w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim konferencji była najistotniejsza norma współczesnego prawa karnego – zasada nullum crimen sine lege.

 

Publikacja polecana jest w szczególności aplikantom aplikacji adwokackiej oraz radcowskiej, adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom, pracownikom naukowym, a także wszystkim zainteresowanym prawem karnym.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj