ebook Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze - Mariusz Załucki

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

Stan prawny na 1.12.2007 r. Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego, instytucję prawacywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauceobcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jakoże wiele zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umówdotyczy upoważnienia do używania znaku towarowego. Opracowanie obejmuje analizę tego narzędzia prawnegow świetle teorii prawa cywilnego, zawiera jednocześnieliczne przykłady orzecznictwa i szerokie odniesienie doustawodawstw państw obcych. Szeroko powoływana jestw pracy również doktryna polska i obca. Wszystko to pozwalana ukazanie genezy, rozwoju oraz możliwych formzastosowania licencji. Praca stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków,jak i teoretyków prawa. Rozważania teoretyczne podporządkowanezostały bowiem idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych. Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj