ebook Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia - Andrzej Powałowski,Maria Królikowska-Olczak,Anna Górczyńska,Krzysztof Horubski,Andrzej Panasiuk,Henryk Nowicki,Krzysztof Biernat,Agnieszka Piwowarczyk,Hanna Wolska,Ewa Przeszło,Jan Gola,Paweł Nowicki,Łukasz Jarocki,Joanna Kiraga,Justyna Kownacka

Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia

W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i subiektywne poglądy Autorów opracowania w tej materii.

Celem Autorów było wykazanie charakteru prawnego, w różnych jego aspektach, poszczególnych instytucji prawa zamówień publicznych w ujęciu organizacyjno-strukturalnym, materialnym, jak również formalno-prawnym. Wszystkie one składają się na określoną całość oraz jednocześnie są ze sobą odpowiednio powiązane i skonfigurowane w ramach omawianej regulacji.

Autorzy leksykonu są pracownikami naukowymi uniwersytetów i innych szkół wyższych oraz jednocześnie większość z nich czynnie uczestniczy w sferze praktyki z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych.

Publikacja jest adresowana nie tylko do tych, którzy chcą pozyskać wiedzę i informacje z zakresu prawa zamówień publicznych, a więc głównie studentów, lecz także do wszystkich tych, którzy zajmują się stosowaniem prawa i działaniami podejmowanymi w obszarze zamówień.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj