ebook Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć - Andrzej Powałowski

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych.

Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia.

W Leksykonie uwzględniono najnowsze zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj