ebook Leksykon prawa ochrony zabytków - Katarzyna Zalasińska,Jerzy Menkes,Kamil Zeidler,Przemysław Rybiński,Tomasz Bąkowski,Anna Dobrzyn,Monika Drela,Bartłomiej Gadecki,Paulina Gwoździewicz,Olgierd Jakubowski,Anna Jurkowska-Zeidler,Alicja Klimas,Wojciech Kowalski,Piotr Ogrodzki,Wojciech Paczuski,Władysław Pęksa,Wiesław Pływaczewski,Anna Przyborowska-Klimczak,Jacek Sobczak,Wojciech Szafrański,Maciej Trzciński,Jerzy Zajadło

Leksykon prawa ochrony zabytków

Leksykon prawa ochrony zabytków zawiera 100 podstawowych haseł funkcjonujących w ramach tej szczególnej dziedziny prawa, określanej mianem prawa ochrony zabytków, czy też często prawem ochrony dziedzictwa kultury. Leksykon adresowany jest nie tylko do prawników ale do wszystkich, którzy tak zawodowo, jak i prywatnie stykają się z problematyką ochrony zabytków i opieki nad nimi. Może on także stanowić doskonałą pomoc dla studentów kierunków takich jak konserwatorstwo, historia sztuki, muzealnictwo, archeologia, architektura i urbanistyka oraz wielu innych, gdzie koniecznym jest znajomość szczególnych regulacji prawnych dotyczących zabytków. Również każdy właściciel lub posiadacz zabytku znajdzie w Leksykonie szereg ważnych i użytecznych informacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj