ebook Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku - Katarzyna Grzybczyk

Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku

Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane. Takimi autorytetami powinni być m.in. nauczyciele akademiccy, zwłaszcza w niepewnych czasach, w jakich żyjemy. Czy zawsze stają oni na wysokości zadania i odpowiadają na zmieniające się potrzeby młodzieży? Bywa różnie i stąd pomysł stworzenia opracowania, które w całości oddaje głos studentom i umożliwia im wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach, dotyczących m.in.: • relacji uniwersyteckich opartych na wspólnym dążeniu do wiedzy i wymianie myśli, • regulacji prawnych określających granicę między tym, co dopuszczalne, a tym, co niedozwolone w przestrzeni akademickiej czy • zagadnień dotyczących nierówności i dyskryminacji, w tym związanych z orientacją seksualną i niepełnosprawnością. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do osób związanych z kształceniem uniwersyteckim. Nie tylko do kadry zarządzającej, lecz przede wszystkim do nauczycieli akademickich, a także administracji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj