ebook Kredyt konsumencki. Komentarz - Tomasz Czech

Kredyt konsumencki. Komentarz

W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych. Omówiono zmiany wprowadzone przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, obejmujące m.in.: reklamę kredytu konsumenckiego, definicję całkowitej kwoty kredytu, rejestr instytucji pożyczkowych, limit pozaodsetkowych kosztów kredytu, wprowadzenie wymagań odnoszących się do instytucji pożyczkowych. Istotnym walorem książki są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym. W publikacji wykorzystano zarówno bogate orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak i decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Adresaci: Książka zainteresuje prawników praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj