ebook Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych - Celina Nowak

Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych

Monografia "Korupcja w polskim prawie prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" ma charakter prawnoporównawcze. Dokonano w niej - po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie prawniczym - analizy procesu umiędzynarodawiania karnych regulacji antykorupcyjnych, a także procesu implementacji antykorupcyjnych przepisów międzynarodowych do prawa karnego w różnych państwach, w tym w Polsce. Dużo uwagi poświęcono ponadto kwestii zgodności polskiego prawa karnego z międzynarodowym antykorupcyjnym prawem karnym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj