ebook Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - Agata Piszko

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych

Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówione w niej zostały poszczególne obszary kontroli zarządczej, takie jak: istota i jakość kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. Publikacja została wzbogacona o przykładowe wzory dokumentów, w tym: zarządzenia, arkusze identyfikacji ryzyka, instrukcje, ankiety samooceny, a także praktyczne ujęcie przedmiotowego zagadnienia, które będzie pomocne przy wdrażaniu oraz analizie bieżącego stanu kontroli zarządczej w danej jednostce. W opracowaniu uwzględniono poglądy przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądowe i stanowiska wyrażane przez organy kontroli. Autorka odwołuje się również do aktualnej sytuacji prawnej wywołanej epidemią COVID-19 i obowiązków kontroli zarządczej związanych z nową rzeczywistością. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników administracji samorządowej jako organów prowadzących.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj