ebook Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części - Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin

Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części

Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Książka składa się z dwóch części: Część 1 - Komentarz praktyczny i procedura Część 2 - Wzory dokumentów Dodatkowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można edytować zgodnie z potrzebami. PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej. Opracowanie pozwoli dyrektorom szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych na praktyczne przeanalizowanie i dostosowanie opracowanych rozwiązań w taki sposób, aby - zgodnie z przeznaczeniem kontroli – jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dyrektorze, dowiesz się m.in.: w jaki sposób dyrektor szkoły powinien dokumentować realizację kontroli zarządczej, czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej, jakie zmiany należy wprowadzić w szkole w związku z wymogiem stosowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placówce, czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki. Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/kontrola-zarzadcza/2015 W materiałach znajdą Państwo: wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: www.oswiata-kontrola-zarzadcza-2015.abc.com.pl/pliki-do-pobrania procedury i dokumentację funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub w placówce oświatowej - zawierającą opis poszczególnych kroków, termin ich wykonania, podstawę prawną oraz ew. krótki komentarz akty prawne istotne z punktu widzenia kontroli zarządczej O serii ABC Praktyki prawa oświatowego ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów. Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy: podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku, praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania, wzory pism i dokumentów, wzory regulaminów i procedur postępowania, praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów, orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli. W 2015 roku w serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukażą się, zgodnie z kalendarzem Oświatowym: Kontrola zarządcza w oświacie, Rekrutacja do przedszkoli, Rekrutacja do szkół, Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych, Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika "Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola" wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego: Rekrutacja do przedszkoli, Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli. Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj