ebook Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych [PRZEDSPRZEDAŻ] - Mariusz Wolski

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych [PRZEDSPRZEDAŻ]

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat: działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości, korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi, właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy. W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracyjnych zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych, ekonomistów i księgowych, pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także przedsiębiorców uczestniczących w rynku zamówień publicznych oraz audytorów wewnętrznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj