ebook Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce - Przemysław Stolarski

Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce

Monografia przedstawia problematykę wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych. Istotna część opracowania została poświęcona zjawisku dualizmu kontroli skarbowej i podatkowej, jego negatywnym skutkom i autorskiej propozycji ich eliminacji. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: miejsce kontroli w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych w strukturze państwa; ewolucja kontroli w obszarze realizacji zobowiązań podatkowych oraz struktury aparatu skarbowego; przyczyny i skutki zjawiska wielotorowości kontroli w obszarze realizacji zobowiązań podatkowych; próby ograniczenia zjawiska wielotorowości w zakresie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych podjęte w ciągu ostatnich 20 lat. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji skarbowej, w szczególności pracowników wyższych szczebli odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmian organizacyjnych w administracji skarbowej lub zgłaszanie zmian normatywnych w obowiązujących aktach prawnych. Zainteresuje również doradców podatkowych oraz naukowców zajmujących się problematyką prawa podatkowego i kontroli finansowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj