ebook Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy - Opracowanie zbiorowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy

Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r.
Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens
zaakcentowano je kolorowym tłem.
W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu
poszczególnych zagadnień.
Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów
prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj