ebook Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 1 - Piotr Tuleja,Ryszard Balicki,Michał Bartoszewicz,Krystian Complak,Monika Haczkowska,Artur Ławniczak,Małgorzata Masternak-Kubiak,Bogumił Naleziński,Monika Florczak-Wątor,Piotr Radziewicz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 1

Prezentowany komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków, uwzględnia bowiem bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również najważniejsze poglądy doktryny. Zawiera prezentację „w pigułce” argumentów doktrynalnych przemawiających za określonym sposobem wykładni i zastosowaniem regulacji konstytucyjnych. Opracowanie zawiera również odniesienie do aktualnych problemów związanych z naruszaniem Konstytucji, obchodzeniem jej postanowień lub nadawaniem im arbitralnej interpretacji. Adresaci: Publikacja zainteresuje sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie stanowiła pomoc dla pracowników naukowych i studentów. Rozmowa z prof. Piotrem Tuleją

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj