ebook Kodeks spółek handlowych  2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - Ewelina Kopońska

Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku

Najnowszy kodeks – przejrzysty układ, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., Nr 101, poz. 596), 2) z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., Nr 226, poz. 1342).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj