ebook Kodeks Postępowania Cywilnego - Sejm RP

Kodeks Postępowania Cywilnego

  • Autor:

    Sejm RP

  • Wydawnictwo:

    E-bookowo

  • Format:PDF + MOBI + EPUB
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj