ebook Kodeks karny wykonawczy. Komentarz - Krzysztof Dąbkiewicz

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi standardami postępowania ze skazanymi. W zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności nie ograniczono się do rozważań prawnych, lecz wskazano także kryminologiczne aspekty funkcjonowania więzienia jako instytucji społecznej i publicznej. Autorem publikacji jest Krzysztof Dąbkiewicz – sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu. Czwarte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie nowelizacje w prawie karnym wykonawczym dotyczące m.in.: nadania Służbie Więziennej kompetencji podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru elektronicznego; zasad orzekania przepadku przedsiębiorstwa; zatrudniania skazanych. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także pracownikom naukowym, aplikantom prawniczym i studentom wydziałów prawa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj