ebook Kiedy stosować oznaczenia „TP” w nowym pliku JPK_VAT - Tomasz Krywan

Kiedy stosować oznaczenia „TP” w nowym pliku JPK_VAT

Kiedy stosować oznaczenia „TP” w nowym pliku JPK_VAT:

  • Problem z ustaleniem, czy stosować oznaczenie „TP” 
  • Oznaczenie „TP” do transakcji między spółkami niemającymi osobowości prawnej a ich wspólnikami 5 
  • Oznaczenie „TP” w transakcjach, w których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot 5 
  • Oznaczenia „TP” w imporcie od podmiotu powiązanego 
  • Nie każde powiązanie oznaczone jako „TP”.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj