ebook Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - Jacek Matarewicz,Dagmara Dominik-Ogińska,Wojciech Kotowski,Anna Karczewska,Radosław Bulejak,Michał Majczyna,Beata Sobocha,Irena Ożóg,Anna Hornowska,Jan Rudowski,Krystyna Szydłowska,Bartłomiej Senderowski,Katarzyna Piątkowska

Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

W publikacji omówiono praktykę stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe. Zawarto w niej: ocenę kluczowych zmian wprowadzonych w ramach tzw. uszczelniania prawa podatkowego, opis najczęściej występujących wyłudzeń w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, prawnokarne znaczenie nowych regulacji mających zapobiegać takim wyłudzeniom. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinna być postawiona granica między interesem fiskalnym państwa a interesem fiskalnym obywateli. Przybliżają zalety i wady nowelizacji ustaw podatkowych uszczelniających system podatkowy oraz poddają w ocenę zasadność ich wprowadzenia. Przedstawiają także praktykę urzędową i sądową, które ukształtowały się w związku z działaniami prawodawcy. W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany dotyczące: mechanizmu podzielonej płatności w VAT, zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe, a także inne przestępstwa gospodarcze, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prezesów i członków zarządów, a także menadżerów wyższego i niższego szczebla.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj