ebook Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku - Izabela Nowacka,Małgorzata Kozłowska

Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku

Po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek i/lub podstawy opodatkowania zmieniają się zasady, według których należy ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika do wypłaty. Bieżąca weryfikacja podstaw ZUS i opodatkowania pozwoli na uniknięcie korekt w tym zakresie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj