ebook Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca – zasady wypełniania - JOANNA DMOWSKA

Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca – zasady wypełniania

"Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5). Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock. Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej. Jej niezłożenie lub błędy w wypełnianiu mogą pozbawić prawa do stosowania stawki 0% przy WDT. Do tej pory były to tylko błędy formalne, które mogły spowodować sankcje z Kodeksu karnego skarbowego. Z publikacji dowiesz się: • Kto składa informacje podsumowujące • Kiedy składamy informacje podsumowujące • Jakie są skutki niezłożenia lub błędnego wypełnienia informacji podsumowującej gdy rozliczamy WDT • Jak wypełnić informację podsumowującą VAT-UE, gdy rozliczamy: WDT, WNT, świadczenie usług, transakcję trójstronną oraz przemieszczenie towarów do magazynu call-off stock • Jak skorygować informację podsumowującą "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj