ebook Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia - Krzysztof Skotnicki,Monika Bartnik,Michał Bartoszewicz,Jakub Kabza,Krzysztof Mucha,Aleksander Słysz,Krystian Nowak,Beata Walczak-Kowalik,Jadwiga Glumińska-Pawlic,Agnieszka Franczak,Ewa Wójcicka,Bogusław Przywora prof. UJD,Paulina Buczek,Anna Deryng-Dziuk,Karolina Gębka,Adam Habuda prof. UJD,Anna Kabza,Dorota Kaniewska,Olgierd Kucharski,Aleksander Lipiński,Paulina Łazutka-Gawęda,Jacek Obidowski,Marek Woch,Anna Wojtkowiak,Adam Wróbel,Aleksander Wróbel LL.M.,Magdalena Wrzalik,Ewelina Żelasko-Makowska prof. UJD

Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Monografia poświęcona jest identyfikacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej –zwłaszcza podmiotów zaliczanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Opracowania, składające się na monografię są pokłosiem badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Głównym celem Autorów było podjęcie próby oceny obowiązujących przepisów i ich negatywnego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Badania koncentrowały się na identyfikowaniu w wielu gałęziach prawa barier prawnych utrudniających przedsiębiorcom funkcjonowanie lub rozwój, a ich efektem było sformułowanie praktycznych wniosków tak de lege lata, jak i de lege ferenda. Było to możliwe dzięki uwzględnieniu w poszczególnych opracowaniach, z jednej strony, ujęcia teoretycznego, z drugiej zaś – praktyki stosowania tych przepisów.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj