ebook Gospodarka komunalna  Vademecum samorządowca - Leszek Jaworski,Martyna Kaczmarek

Gospodarka komunalna Vademecum samorządowca

Gospodarka komunalna Vademecum samorządowca - Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - Komentarz Gospodarka komunalna stanowi jedną z najistotniejszych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, a zasady jej prowadzenia są uregulowane w ustawie z 20 grudnia 1996 r. Na jej podstawie jednostkom samorządu terytorialnego powierzono bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej. W 300-stronicowym wydawnictwie Czytelnik znajdzie tekst ustawy wraz z obszernym komentarzem wybitnych znawców problematyki. W opracowaniu m.in.: Formy prowadzenia gospodarki komunalnej Status osób zatrudnionych w zakładach budżetowych Spółki i ich rady nadzorcze Obrót udziałami i akcjami Powierzanie wykonywania zadań podmiotom trzecim Instytucje kultury

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj