ebook Europejskie modele samorządu terytorialnego - Jacek Wojnicki

Europejskie modele samorządu terytorialnego

Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Problematyka badawcza skupia się wokół kilku aspektów: 1. Relacje między organami przedstawicielskimi a organami wykonawczymi; 2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu społecznościami lokalnymi; 3. Kwestie finansowe władz lokalnych i regionalnych. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj