ebook Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów - Julian Sutor

Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów

Publikacja, będąca w polskiej literaturze przedmiotu pierwszym opracowaniem na temat etykiety dyplomatycznej, obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej etykiety dyplomatycznej oraz niektóre łączące się z nią elementy protokółu dyplomatycznego i ceremoniałów. Prezentuje ogólne zasady etykiety dyplomatycznej, obowiązujące zwłaszcza podczas oficjalnych kontaktów z przedstawicielami obcych państw, organizacji międzynarodowych i zagranicznego biznesu, udziela też wskazówek dotyczących reguł zachowań w określonych sytuacjach. Szczegółowo omówiono w niej następujące zagadnienia: pojęcia etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów i savoir-vivre’u, które w praktyce są często mylone, podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego, ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych państw, aspekty etykietalno-protokólarne wizyt oficjalnych przedstawicieli państw, przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne, aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją wielostronną, etykietę ubraniową, flagową, orderową i żałobną, etykietę w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi, zasady korespondencji dyplomatycznej oraz jej styl, formy i rodzaje. Adresaci: Książka przeznaczona jest zarówno dla dyplomatów, konsulów, funkcjonariuszy międzynarodowych oraz adeptów dyplomacji, studentów wyższych uczelni zamierzających pracować w służbie zagranicznej, organizacjach międzynarodowych lub zagranicznym biznesie, jak również dla osób reprezentujących wobec zagranicy różne organy i instytucje państwowe oraz koła gospodarcze.