ebook Elektronizacja zamówień publicznych. Poradnik dla zamawiających - praca zbiorowa

Elektronizacja zamówień publicznych. Poradnik dla zamawiających

O ile większe jednostki zamawiające miały już okazję poznać elektroniczne narzędzia komunikacji, o tyle w przypadku mniejszych podmiotów taki wymóg wprowadzono dopiero od stycznia 2021 r. Nadal jednak istnieje wiele pytań i wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia i interpretacji przepisów, np. jak wybrać i jak stosować narzędzia komunikacji elektronicznej, jak prawidłowo oceniać oferty wykonawców składane elektronicznie, jak korzystać z platformy e-Zamówienia, jak przeprowadzić aukcję elektroniczną, czy potrzebne są katalogi elektroniczne oraz czy protokół postępowania musi być sporządzony w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj