ebook Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak można jej uniknąć - praca zbiorowa,Infor Pl

Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak można jej uniknąć

Publikacja opisuje na czym polega dyskryminacja w zatrudnieniu i jak należy stosować zasady równego traktowania, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji. Pracodawca może uniknąć dyskryminacji w zatrudnieniu, opracowując i stosując w zakładzie procedurę antydyskryminacyjną. Wzór takiej procedury został zamieszczony w publikacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj