ebook Dowody w postępowaniach sądowych - Paweł Kowalski,Hubert Izdebski,Teresa Gardocka,Dariusz Jagiełło,Katarzyna Antolak-Szymanski,Jakub J. Szczerbowski,Anna Malicka-Ochtera,Michał Rudy,Andrzej Szlęzak,Adam Usiądek

Dowody w postępowaniach sądowych

Postępowanie dowodowe jest najistotniejszą częścią każdego postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia określonego zagadnienia prawnego. Rozwój wiedzy oraz ewolucja samego prawa sprzyjają pojawianiu się nowych możliwości dowodowych. Prawo dowodowe, niezależnie od postępowania, w którym dowody są przeprowadzane, powinno być ciągle przedmiotem analizy prawników. Dlatego też zespół pracowników naukowych Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego podjął się analizy różnych aspektów postępowania dowodowego w procedurach sądowych i w postępowaniu administracyjnym. Zaprezentowane analizy dotyczą nowych środków dowodowych, zagadnień porównawczych z systemem anglosaskim, a także nowych propozycji dotyczących prawa dowodowego w polskim systemie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj