ebook Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy - Halina Kędziora

Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy

W perspektywie finansowania 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzymamy 82,5 mld euro. W nowym okresie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Duże kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Największy wachlarz wsparcia przewidziano do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla tych podmiotów zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z programów krajowych takich jak Program Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Program Wiedza, Edukacja, Rozwój. Publikacja w przystępny sposób omawia priorytetowe inwestycje oraz zasady: • aplikowania o środki unijne, • właściwego ujęcia w budżecie kosztów projektu, • rozliczania środków unijnych, w tym obowiązki sprawozdawcze i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych, • zwrotu środków unijnych, a także • obowiązki beneficjenta w okresie trwałości projektu, • rodzaje kontroli i instytucje kontrolne (polskie i unijne).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj