ebook Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. (PGP 3/2017) - Tomasz Krywan

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. (PGP 3/2017)

 

 

Podatnicy VAT narażeni są na wiele sankcji i kar. Część z nich wynika z błędów w rozliczaniu VAT. W takich przypadkach podatnikom grozi utrata prawa do odliczenia lub stosowania obniżonej stawki VAT. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.

Jednakże sankcje i kary grożące podatnikom nie wynikają tylko z samej ustawy o VAT. Przepisami Kodeksu karnego skarbowego określone zostały czyny zabronione związane m.in. z nieskładaniem deklaracji, niewpłacaniem podatku w terminie czy związane z wystawianiem faktur. Od 1 marca 2017 r. przestępstwa związane z wystawianiem faktur określa również Kodeks karny.

 

Publikacja w przystępny i uporządkowany sposób omawia sankcje i kary wynikające z samej ustawy o VAT jak i z innych przepisów. Czytelnik dowie się m.in.:

· Kiedy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie

· Kiedy podatnikowi grozi utrata prawa do odliczenia VAT i do stosowania obniżonej stawki

· W jakich przypadkach może dojść do wykreślenia z rejestru VAT

· Jakie uchybienia przy ewidencjonowaniu sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących zagrożone są karami

· Kiedy i w jakiej wysokości naliczane są odsetki od zaległości podatkowych

· Jakie wykroczenia i przestępstwa skarbowe dotyczące VAT przewiduje Kodeks karny skarbowy

· Jakie przestępstwa związane z wystawianiem faktur określa Kodeks karny

 

Całość poparta licznymi przykładami, aktualnymi interpretacjami i wyrokami sądowymi

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj