ebook Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym - Paweł Wiliński,Wojciech Jasiński,Jerzy Skorupka,Jarosław Zagrodnik,Dagmara Gruszecka,Piotr Kardas,Karolina Kremens,Łukasz Błaszczak

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania: Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"? Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu? Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności? Adresaci: Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Zainteresuje także pracowników naukowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj