ebook Bójka i pobicie - Aleksandra Nowosad

Bójka i pobicie

Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bojce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfrontuje je ze współczesnymi zasadami odpowiedzialności karnej. Omawia m.in. takie zagadnienia jak: okoliczności wyłączające odpowiedzialność za udział w bojce lub pobiciu (w tym skuteczność zgody pokrzywdzonego i obronę konieczną), odpowiedzialność sprawcy, który brał udział jedynie we fragmencie zdarzenia, związek przyczynowy w kwalifikowanych przez następstwa typach bojek i pobić, odpowiedzialność jedynego uczestnika zajścia, który doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Adresaci: Monografia skierowana jest do teoretyków i praktyków prawa karnego (sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj