ebook Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli - Adrian Chodubski

Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli

 

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:

jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,

jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,

jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,

jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,

jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj