ebook Apelacja w postępowaniu cywilnym – ujęcie praktyczne - Anna Czepkowska-Rutkowska

Apelacja w postępowaniu cywilnym – ujęcie praktyczne

Pomoc naukowa przy pisaniu apelacji cywilnej dla aplikantów, ale również – a może przede wszystkim – jako pozycja przydatna w pracy zawodowej adwokata czy radcy prawnego.

Z jednej strony ma pozwolić na zrozumienie zasad konstrukcji apelacji i przeprowadzić, krok po kroku, przez wszystkie etapy jej konstruowania, z drugiej strony ma dać gotowe rozwiązania najbardziej typowych problemów pojawiających się w praktyce. Liczne przykłady ilustrują praktyczne zastosowanie przekazywanych informacji i reguł.

Cytowane orzecznictwo i poglądy doktryny przywoływane są jedynie dla zaoferowania korzystającym z publikacji gotowych odwołań do autorytetów prawnych, wprost do wykorzystania w tworzonych apelacjach.

Apelacja w postępowaniu cywilnym - ujęcie praktyczne jest spojrzeniem na apelację cywilną z perspektywy adwokata czy radcy prawnego, nie zaś sędziego. Konsekwencją takiego podejścia jest:

  • praktyczne zagłębienie się we wszystkie aspekty związane z konstrukcją apelacji cywilnej,
  • odejście od przedstawienia konstrukcji apelacji w formie teoretycznego wywodu – w to miejsce prezentowane są przejrzyste porady i wskazówki, zilustrowane obficie przykładami, dla których teoria i orzecznictwo są jedynie podbudową,
  • pochylenie się nad apelacją pisaną w postępowaniu nieprocesowym,
  • prezentacja rozwiązań, w szczególności w zakresie konstrukcji zarzutów, możliwych wprost do zastosowania w apelacjach w najbardziej typowych stanach faktycznych ,
  • przełamanie zasady, że tam, gdzie zaczyna się problem, kończy się komentarz.