ebook 37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji - Opracowanie zbiorowe,praca zbiorowa

37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji

Nowością jest wprowadzenie obowiązku wskazywania oznaczeń identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia, oraz oznaczeń pozwalających na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu, objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Oznaczenia te są w nowym pliku JPK_VAT prezentowane w polach od GTU_01 do GTU_13. Poznaj odpowiedzi ekspertów na 37 pytań o stosowanie kodów GTU w prowadzonej ewidencji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj