ebook Polska polityka migracyjna - Anna Siewierska-Chmaj,Konrad Pędziwiatr,Rafał Matyja

Polska polityka migracyjna

Praca jest interesującym podsumowaniem całości problematyki związanej z procesami migracyjnymi w kontekście Polski i wybranych krajów UE. Wskazuje na istotne elementy działań instytucjonalnych i eksperckich, proponując pewne modyfikacje i sugerując cząstkowe rozwiązania. To ważny głos w debacie, która w Polsce jest słabo słyszalna, a która powinna być jednym z ważniejszych elementów dyskursu o przyszłości RP. Interesujący materiał porównawczy, starannie zebrany materiał na temat dotychczasowych ekspertyz i złożone propozycje, aczkolwiek nierzadko kontrowersyjne, stanowią cenny punkt odniesienia dla ekspertów, urzędników oraz – w dalszej perspektywie – polityków zaangażowanych w problematykę migracyjną. Książka zainteresuje zarówno politologów, socjologów i prawników, jak i dziennikarzy oraz polityków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj