ebook PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe -

PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe

Niniejsza publikacja stanowi trzeci tom z cyklu PLEJ, czyli PsychoLingwistycznych Eksploracji Językowych. Jej celem, podobnie jak poprzednich, jest popularyzacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych wśród młodych badaczy. Ze względu na charakter artykułów, książka ta została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich skupia artykuły dotyczące procesów uczenia się oraz nauczania języków obcych z różnych perspektyw; druga zbiera artykuły przedstawiające wyniki badań nad procesem przyswajania oraz nauczania języków obcych; trzecia natomiast traktuje o praktycznych aspektach związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj