ebook Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych -

Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych

"Wobec szerokiego spektrum tematyki tekstów, rozległego pola problemowego obejmującego wszystkie szczeble edukacji formalnej oraz praktyki edukacji nieformalnej (...) dla zrozumienia merytorycznej zawartości tomu jest wskazanie kontekstu powstania tej publikacji, a mianowicie hasła organizującego dobór tekstów: Jeden świat, wiele kultur. W każdym z tekstów jest (...) mniej lub bardziej wyraźnie zaakcentowana szeroko pojmowana perspektywa wielokulturowości: w wymiarze aksjologicznym, epistemologicznym, historycznym, technologicznym, (...). Autorzy prezentują te refleksje i doświadczenia, które odnoszą się do specyfiki wybranej kultury, spotkania innych kultur, metod i środków akulturacji, konsekwencji otwartości współczesnego świata, itp. (...)."

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj