ebook Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI-XVII w. - Janusz Tazbir

Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI-XVII w.

Książka ukazuje przemiany mentalności, które umożliwiły triumfy polskiej tolerancji, oraz wpływ postawy tolerancyjnej na umysłowość doby Renesansu. Przedstawiając przejawy polskiej tolerancji autor stara się nie zapominać o tropieniu ich genezy, choć przyznaje, że zagadki pokojowego przebiegu polskich walk wyznaniowych nie zdołano dotychczas rozwiązać ostatecznie i całkowicie. Odrębność Polski przejawiała się bowiem w pewnej dysharmonii między kwitnącą w naszym kraju zgodą religijną w momencie wstrząsających Europą walk na tym tle oraz przejawiania się fanatyzmu w okresie rozpoczynającego się na Zachodzie oświecenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj