ebook O rozwijaniu korzeni i skrzydeł - Anna Ozga

O rozwijaniu korzeni i skrzydeł

Praca przedstawia projekt wspomagania psychospołecznego rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Jej tytuł nawiązuje do chińskiego przysłowia, które głosi, że w życiu „dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł”. Metaforę tę można różnie rozumieć. W tym opracowaniu KORZENIE człowieka rozumiane są jako wiedza o sobie (która pokazuje kim jestem, jaki jestem i jaki chciałabym być, jaki mam w życiu zakres wpływu na otoczenie) oraz wiedza o innych (określający jacy są inni ludzie, jakie jest moje nastawienie do siebie i innych). Z kolei SKRZYDŁA człowieka są dla autorki metaforą jego twórczej adaptacji rozwijającej się w biegu życia (z jej istotnymi pytaniami: jak zachowuję się w sytuacjach trudnych?, jak ujawniam swoje potrzeby i bronię należnych mi praw? Oraz jak ma wyglądać moja przyszłość?). Praca jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo jak i przyszłych nauczycieli i pedagogów – szczególnie tych podejmujących działania wspierające młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnionych w placówkach specjalnych i integracyjnych, choć nie tylko bo w edukacji włączającej – edukacji dla wszystkich – nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych coraz częściej pracują z dziećmi o bardzo zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj