ebook Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej - Krzysztof Luks,Izabela Seredocha

Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej

W przestrzeni społeczno-gospodarczej nieustannie mają miejsce nowe zjawiska. Kształtują one warunki funkcjonowania organizacji biznesowych i publicznych oraz wpływają na jakość życia obywateli. Wspomniana przestrzeń nie może być ograniczana tylko do granic terytorialnych kraju, gdyż sukcesywnie ulega znacznemu rozszerzeniu. O jej kształcie decydują chociażby zobowiązania podjęte w ramach tworzonych unii gospodarczych. Analizując nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, nie sposób ich więc nie rozpatrywać w kontekście Unii Europejskiej czy zjawisk ekonomicznych zlokalizowanych na innych kontynentach, za to silnie determinujących rozwój gospodarczy pojmowany jako proces powiększania wolumenu produkcji dóbr i usług, które zaspokajają ludzkie potrzeby. W nowej rzeczywistości istotną rolę spełniają także polityki społeczne, kształtujące działalność państwa, samorządów terytorialnych, mającą na celu poprawę bytu różnych grup obywateli i zmierzającą do zaspokojenia ich potrzeb, niwelującą nierówności społeczne i zapewniającą sprawne i efektywne funkcjonowanie społeczeństw.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj