ebook Feministki. Własnym głosem o sobie - Opracowanie zbiorowe

Feministki. Własnym głosem o sobie

W książce pt: Feministki. Własnym głosem o sobie, wydanej przez Wydawnictwo eFKa, dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z dużych i mniejszych miast, są akademiczkami, publicystkami, działaczkami ruchu kobiecego. Swoje historie opowiedziały m.in.: Małgorzata Tarasiewicz, Anna Lipowska-Teutsch, Inga Iwasiów i Agnieszka Graff. Redaktorką książki i autorką wstępu jest Sławomira Walczewska.
Do książki dołączone zostało kalendarium wydarzeń współczesnego ruchu kobiecego w Polsce oraz bibliografię współczesnego polskiego feminizmu.

Książka ta jest specyficznym dokumentem, przybliżającym pierwsze dwie dekady współczesnego polskiego feminizmu poprzez życiorysy kobiet współtworzących go. Pokazuje ona, jak iluzję harmonijnych relacji pomiędzy mężczyznami a kobietami każda z nich demontowała najpierw na swój własny rachunek i we własnym życiu oraz to, w jaki sposób ta praca nad własną świadomością znalazła wyraz w działaniu społecznym, w publicystyce, pisarstwie czy działalności naukowej.

Dodaj komentarz


Jest to głos feministek, które rzadko mają okazję wypowiedzieć się w pełni na temat swoich poglądów. Skutkiem czego otrzymujemy obraz bardzo osobisty i intensywny, a zarazem buntowniczy. Poznanie jest źródłem zrozumienia, dlatego warto zapoznać się z tą lekturą, by móc później zająć świadomie stanowisko.

Artem - 30 marca 2013 14:45

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj