ebook Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura -

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura

Niniejszy zbiór artykułów, zgodnie z intencją jego twórców, ma przysłużyć się spotkaniom międzykulturowym Słowian. Oznacza to w praktyce, że jego adresatem są filolodzy – slawiści, natomiast autorami ci pracownicy uczelni wyższych z krajów słowiańskich, którzy obok pracy naukowej, skoncentrowanej wokół zagadnień związanych ze słowiańszczyzną, zajmują się na co dzień edukowaniem przyszłych absolwentów slawistyki. Publikacja składa się z dwóch tomów: – tom I: Spotkania międzykulturowe. Literaturoznawstwo. Kultura. – tom II: Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Tytuły te wskazują zatem na zakres, w którym mieści się tematyka poszczególnych tekstów. Tom pod tytułem Spotkania międzykulturowe. Literaturoznawstwo. Kultura poświęcony jest zagadnieniom literaturoznawczym i kulturoznawczym ukazywanym przeważnie w kontekście południowosłowiańskich kultur (Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Słowenii), a także kultur Czech i Słowacji oraz Polski i Rosji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj