ebook Inspiracja -

Inspiracja

Książka stanowi kontynuację cyklu publikacji Koła Naukowego Edytorów, do tej pory poświęconego kategoriom doświadczenia, tożsamości, pamięci, obrazów podróży, a tym razem inspiracji ukazywanej na tle kontekstów historycznych i kulturowych. Autorzy zajęli się takimi aspektami tego zagadnienia, jak: źródła inspiracji Antoniego Korwina Kossakowskiego, zapomnianej postaci polskiego panteonu literackiego doby stanisławowskiej; antyk jako źródło inspiracji w hitlerowskich Niemczech; romantyczne inspiracje twórczości i losów Jana Lechonia; inspiracje poetyckie Jana Brzechwy; zjawisko Holocaustu jako inspiracja dla pisarzy - na przykładzie powieści Dziewczynka w czerwonym płaszczyku Romy Ligockiej; Topoliada Paola Rumiza jako inspiracja do wielopoziomowego poznawania kultury włoskiej. W tomie znajduje się również fragment współczesnego nowatorskiego poematu inspirowanego Łodzią oraz doświadczeniami autora związanymi z tym miastem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj