ebook Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania - koncepcje -

Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania - koncepcje

Książka, którą chciałbym w tych słowach wstępu zarekomendować czytelnikowi, jest zbiorem tekstów, które powstawały w różnych ośrodkach i reprezentują różne tendencje i koncepcje. Ich autorzy koncentrują się na różnych, z reguły i z konieczności dość wycinkowych problemach. Zrozumiałe jest przeto, że praca w swej strukturze nie układa się w jakimś wyraźnie usystematyzowanym porządku. Niepodobna jednak odmówić jej pewnej tematycznej zwartości. Ich wspólnym mianownikiem jest bowiem współczesna szkołą i jej funkcjonowanie....(fragment wstępu) - prof.Heliodor Muszyński

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj