ebook Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji - Magdalena Kleszcz,Małgorzata Łączyk

Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji

Wartości wyznaczają horyzont rozwoju człowieka. (…) Młody człowiek otwiera się na wartości, zwykle w specyficzny tylko dla siebie sposób. Bywa, że deterministyczne nastawia się na ideał, pragnie być najlepszy, podziwiany, ważny. Sposób bycia i wyrażania siebie jest zatem odpowiedzią na tę potrzebę i daje również obraz tego, co jest dla niego prymarne, a więc wartościowe. Z tego też powodu, mając na uwadze istotne funkcje wartości, w wymiarze zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym, podjęto próbę ustalenia, na czym koncentruje się młodzież licealna. (…) w perspektywie problematyki podjętej w tej książce ważne było również poznanie, w jakim zakresie młodzież doświadcza lub doświadczała samotności i jak sobie z nią radzi. Nie bez powodu dociekano również zainteresowań i pasji młodzieży, które wypełniają jej wolny czas, a ponadto stanowią podstawę i przestrzeń rozwoju, autoafirmacji i samourzeczywistnienia. […] Przedmiot badań stanowiły zatem trzy kategorie: wartości, samotność i pasje.

Dodaj komentarz


O wartościach mówi się dziś wiele, ale rzadko mówi się konkretnie. Panie Kleszcz i Łączyk właśnie w konkretny i dogłębny sposób opisały kwestię wartości w życiu młodzieży. Polecam pedagogom.

Aleksandra Skibińska - 18 kwietnia 2013 21:30

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj