ebook MIT PRACY DOMOWEJ - Alfie Kohn

MIT PRACY DOMOWEJ

Książka Alfiego Kohna to ważny głos w sprawie pracy domowej oraz mitów narosłych wokół edukacji. Kohn zachęca nauczycieli i rodziców do odważnego i krytycznego stanowiska wobec tradycji zadawania lekcji do domu. Często ma to negatywny wpływa na życie rodzinne, a także na autentyczne zainteresowanie uczniów nauką. Praca domowa nie kompensuje tych strat korzyściami edukacyjnymi, ponieważ, jak wykazują badania, jej pozytywny skutek ogranicza się tylko do uczniów szkół średnich. • Badania naukowe nie potwierdzają skuteczności pracy domowej w wypadku uczniów szkół podstawowych. • Odrabianie zadań nie wpływa znacząco na poprawę wyników w nauce. • Nie wspiera także rozwoju samodzielności czy odpowiedzialności. • Uczniowie powinni mieć wpływ na ilość i rodzaj pracy domowej

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj